Skip to main content
BUTIKEN ÖPPEN ons-fred 10-18, lör 10-14. Museet stängt pga flytt, öppnar åter efter midsommar Välkomna!

Besöka Osby – genom historien, mot framtiden

Stiftelsen Lekoseum är stolta och tacksamma för stöd från Leader Östra Skåne i ett projekt ”Besöka Osby – genom historien, mot framtiden” där vi arbetar för en levande och tillgänglig mötesplats mitt i Osby.

Om projektet

I leaderprojektet och förstudien ”Besöka Osby” som avslutades 2019 framkom att Lekoseum behöver utvecklas för att förbli ett attraktivt besöksmål. Det framkom även att många kulturaktörer i närområdet är i stort behov av lokaler för sina olika verksamheter. Stiftelsen Lekoseum har nu köpt den anrika BRIO-fastigheten och skapar här en levande kulturell mötesplats mitt i byn. Lekoseum fungerar som navet i detta projekt där vi vill tillgängliggöra den tidigare till stora delar dolda, unika och historiska leksakssamling för besökare. I fastigheten ska också kulturella företagare och entreprenörer erbjudas en mötesplats med café och kontor och hantverkare ska ges möjlighet att ha tillfälliga pop up-butiker.

I studiecirklar ska man kunna lära sig mer om träleksakernas historia och betydelse och om hur Barbie kom till Sverige via Osby. Många i regionen har ett förhållande till Brio och de ska engageras i projektet och deras historier ska bli hörda och användas i utställningen. Projektet har ett starkt lokalt stöd och förväntas öka intresset för Osby som kulturellt besöksmål, skapa nya arbetstillfällen men också öka engagemanget och stoltheten bland boende i området.

Läs mer på www.leaderostraskane.se