Skip to main content
BUTIKEN ÖPPEN ons-fred 10-18, lör 10-14. Museet stängt pga flytt, öppnar åter efter midsommar Välkomna!

Om Lekoseum

Lekoseum är ett leksaksmuseum med plats för lek med en leksaksbutik fylld med kvalitetsleksaker i anslutning till museet. I samband med att BRIO AB firade 100 år som företag 1984 öppnade man ett eget leksaksmuseum. Museet fick då namnet BRIO Lekoseum.

Vad är Lekoseum

I slutet av sommaren 2014 blev Lekoseum en fristående stiftelse. En av stiftelsens uppgifter är att värna den del av Osbys kulturhistoriska arv som har sin grund i den svenska leksakstillverkningen. Från att ha varit enbart BRIOs officiella museum är vi numera hela bygdens leksaksmuseum. Vårt främsta uppdrag är att värna om barns lek och leksakshistoria oavsett ålder och nationalitet. En av våra nya ambitioner är att ge plats i museet för medarbetare och de lokala underleverantörer som försörjde BRIO med produkter under 1900-talet.

På Lekoseum visas framförallt de leksaker som har tillverkats lokalt hos många olika underleverantörer och i BRIO:s egna fabriker i Osby och Killeberg. Barns lek har sedan mer än ett sekel utgjort en grund för många Osbyföretags inriktning. Under 1900-talet fanns i Osby kommun mer än ett tjugotal olika företag som gav byns män och kvinnor utkomstmöjligheter inom detta område.

Stiftelsen Lekoseum

Stiftelsen Lekoseum bildades 2014 och övertog då det industrimuseum som tidigare bedrivits av företaget BRIO AB åren 1984–2014. Lekoseum är med sina närmare 50.000 besök per år det främsta besöksmålet i Osby kommun. Stiftelsen har verksamhet året runt men merparten av besöken sker på sommaren. Besökarna till museet består främst av barn och barnfamiljer, förskolor och skolor, men vi har även många buss- och gruppresor som besöker museet. Under sommarhalvåret är det främst turister från Sverige, Tyskland och Danmark som besöker museet. Efter önskemål så arrangerar vi även guidade turer med olika pedagogiska inriktningar, exempelvis om företagets framväxt, leksakernas pedagogiska betydelse för barns utveckling, leksakernas designhistoria, BRIO:s historia ur ett kvinnoperspektiv m.m. 

Samlingen i arkivet och i utställningen består av leksaker från perioden då BRIO som grossist och återförsäljare var huvudagentur i Skandinavien för varumärken som Alga, Barbie, Märklin tåg samt Steiff gosedjur. Stiftelsen arbetar med ett uttalat funktionshinder- och barnperspektiv och vårt motto är: Lekoseum – ett museum med plats för lek!

De fyra stiftarna är BRIO AB, Osby kommun, BRIO-veteranernas Fond samt familjen Ivarsson. Styrelsen består av fem ledamöter nominerade av stiftarna. Den dagliga driften leds av en anställd museichef. Länsstyrelsen i Skåne är tillsynsmyndighet.

Vänförening

Alla behöver vänner så även Lekoseum. Genom att köpa årskort och gå med i Lekoseums vänner stödjer du Osbys historiska kulturarv och hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Du får dessutom 10% rabatt på alla köp till ordinarie pris i vår leksaksbutik. 

Priser årskort

  • Vuxen +15 år: 350 kr (ett besök 125 kr)
  • Barn 2-15 år: 250 kr (ett besök 100 kr)
  • Pensionär/student: 250 kr (ett besök 100 kr) 

Ett årskort gäller som entrébiljett 12 månader från ditt första besök. Köp ditt årskort i kassan på museet. Årskort är personligt och du får det direkt när du besöker Lekoseum. 

Sponsorer och donationer

Idag är Lekoseum en fristående stiftelse. Vi behöver allt stöd vi kan få för att utvecklas nu och i framtiden. Även företag kan bidra för att vi ska gå en ljus framtid tillmötes. Varje år utser vi de som särskilt har bidragit för att trygga vår fortlevnad och utveckling.

Ett speciellt tack till:
E.ON Energidistribution som har tecknat ett treårigt samarbetsavtal.

Samlingarna

Vi förvarar och säkerställer att BRIOs historiska leksaksskatt och företagsarkiv bevaras intakt under säkra förhållanden. Allt från företagets grundande till nutid finns representerat i leksakssamlingen med flera tusen föremål, tillhörande skisser, fotografier och övriga dokument. Stiftelsen Lekoseum visar upp delar av samlingen för svenska folket och turister från när och fjärran i utställningshallen i Osby.

De permanenta utställningarna uppgraderas och omgestaltats regelbundet och inbjuder till en interaktiv och attraktiv upplevelse av BRIO:s arbete med design, pedagogisk utveckling och barnsäkerhet. Vi visar även designernas kreativitet och arbetarnas hantverksskicklighet.

Stiftelsen Lekoseum bildades 2014 på initiativ av familjen Ivarsson, Osby kommun, BRIO AB samt BRIOs veteraner för att samlingen och arkivmaterialet inte skulle skingras från Osby utan finnas kvar intakt. Stiftelsen Lekoseum har ett mångårigt samarbetsavtal med BRIO AB.

Föremål och utlån av samlingarna

Stiftelsen Lekoseum arbetar med utlån av föremål som en del i att tillgängliggöra dem för en så bred publik som möjligt. Vi erbjuder utlån till museer och kulturinstitutioner samt andra verksamheter som kan garantera föremålens säkerhet under lånetiden. Lån beviljas ej till privatpersoner eller för rekvisitaändamål.

Låneansökan och handläggningstid

En låneansökan ska innehålla önskemål om föremål och utställningsperiod samt en tydlig presentation av lånets syfte, tänkt utställningslokal och typ av exponering. Skicka ansökan till info@lekoseum.se

För att vara säker på att lånet ska kunna beviljas i tid bör en låneansökan inkomma i god tid innan före den aktuella lånetidens början. När ansökan inkommit behandlar styrelsen den så fort som möjligt och återkommer med besked eller kompletterande frågor.