Idag är det Osby kommun som äger Briohuset, en fastighet som kommunen i många år har försökt att sälja utan framgång. För museichef Ann Häljesgård är det dock en självklarhet att Lekoseum ska finnas i det anrika huset. Det vore som att flytta hem verksamheten. Om budet accepteras och Lekoseum får köpa Briohuset planerar stiftelsen att öppna det nya museet till år 2024.

Då är tanken att etapp ett på drygt 3 000 kvadratmeter ska vara färdigställt med utställningshallar, kafé och flera lekrum. Förslaget innebär också att BRIO huset skulle kunna bli en naturlig mötesplats mitt i byn då BRIO huset är rymligt och det finns plats för många olika aktiviteter här.

Bild: Skiss över ny reception och entré till museet med ingång till befintlig butik till vänster.

Stiftelsen Lekoseum önskar se att olika förbund, föreningar och företag hyr in sig i lokalerna. Accepteras budet i första instansen, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden, kommer frågan sedan att gå vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.