Skip to main content
STÄNGT pga flytt. Välkommen åter sommaren 2024.

Lekoseum planerar för framtiden

I slutet av oktober tog Stiftelsen Lekoseum det första steget till en framtida satsning genom att lämna in en viljeförklaring till samhällsbyggnadsnämnden i Osby kommun. Önskan är att flytta museiverksamheten tvärs över gatan till  Briohuset.

Lekoseums butik och arkiv ligger redan i Briohuset. En flytt vore därför en naturlig förflyttning som även blir mer kostnadseffektiv då man kan samla museum, butik och arkiv i en och samma byggnad. Briohuset har gamla anor, fasaden är k-märkt och kulturen sitter i väggarna.

Planen att flytta till Briohuset grundas i en ny strategi som Lekoseums styrelse har arbetat fram. Visionen för Lekoseum är att år 2030 vara Sveriges ledande lekfulla, kulturella mötesplats med plats för leksakshistoria, design och pedagogisk utveckling.

Om flytten kan genomföras betyder det att museet kan utöka från dagens 850 kvadratmeter i tullhuset till närmare 6 000 kvadratmeter. Varje våning i Briohuset är 3 000 kvadratmeter så planen är att först renovera ett våningsplan, öppna upp det, och sedan påbörja arbetet med nästa våning.