Skip to main content
STÄNGT pga flytt. Välkommen åter sommaren 2024.

Ny guldsponsor för Lekoseum

Stiftelsen Lennart Ivarssons Stipendiefond är årets guldsponsor för Lekoseum.

Stiftelsen delar sedan 1992 ut BRIO-priset till personer och organisationer som främjar vetenskaplig forskning och utvecklingsarbete med inriktat på barn och ungdom som har anknytning till BRIOs verksamhetsområde.
På Lekoseum visar vi samtliga 27 pristagare. Priset delades första gången ut till fil. mag. Birgitta Almqvist, först i Sverige att doktorera på leksaker, och senast till fil.dr. Alexandra Lange från USA.